Gå videre til innholdet
DRIVER DU LOVLIG?

Steg for steg, hvordan komme i gang med godkjent drift

Vi tar deg gjennom alle punktene du må gjennom, fra å forstå regelverket, oljeutskillere til å søke om godkjenning.
Se hele guiden

Søknad til kommunen

Når du har funnet den oljeutskilleren som passer til ditt behov, er du nødt til å ta kontakt med din kommune for å søke om en utslippstillatelse. De kommer til å trenge litt dokumentasjon fra deg, og da er det viktig å ha alt på plass før du kontakter dem. Som regel er det følgende du trenger, men din kommune kan ha mildere/strengere krav til hva som trengs. 

 

FDV-dokumentasjon for oljeutskiller

🟢 Følger med når du kjøper oljeutskilleren i PDF format.

 

FDV-dokumentasjon for prøvetakingskum

Inkludert følgende mål; diameter, dybde fra innløpsrør til bunn, dybde fra utløpsrør til bunn.

🟢 Følger med når du kjøper oljeutskilleren i PDF format.

 

Dimensjoneringsgrunnlag ihht NS-EN 858

🟢 Følger med når du kjøper oljeutskilleren i PDF format. Denne lages unik til hver kunde - så her må vi ha et møte for å kunne beregne dimensjonsgrunnlaget. 

 

For utvendig plassert oljeutskiller:

Situasjonskart/ledningskart i M 1:500, påført beskrivelse av:

  • Fettutskillerens plassering i forhold til bygninger
  • Tilknytningspunkt til offentlig nett

🟡🟠 Denne kan du lage selv, men eier av bygget kan nok hjelpe med dette for å få det riktig. 

 

For innvendig plassert oljeutskiller:

Skisse/plantegning over innvendig plassering av oljeutskiller

🟡 Denne lager du selv. 

 

Skisse over alle sluk og vannuttak (inkludert vaskeplasser) som drenerer til oljeutskiller

🟡 Denne lager du selv. 

 

Kopi av signert avtale for tømming, kontroll og prøvetaking av oljeutskiller 

Dersom oljeutskiller er i tidlig prosjekteringsfase kan dette som regel sendes inn som supplerende sluttdokumentasjon etter installasjon. Hør med din kommune om dette er mulig. 

🔴 Denne får du av firmaet du leier inn for tømming og prøvtakning.

Takk for at du abonnerer

Lukk
Endre
Sammenlikn ()
Lukk
Sammenlikn
Produkter SKU Tilbakemeldinger Beskrivelse Kategorier Tilgjengelighet Produkt type Andre opplysninger
this is just a warning